Jak je to s vypouštěním kaprů zpět do přírody?

03.11.2019

Je sice začátek listopadu, ale v obchodních centrech to už vypadá jako by Vánoce měly být za týden. A tak jsme napsaly článek o vánočních kaprech a o tom, jak to je s jejich vypouštěním zpět do přírody.

Pokud si koupíte vánočního kapra s úmyslem, že si ho pár dní necháte doma ve vaně a poté jej pustíte zpět do vody a zachráníte ho tak, jste na omylu. Zde je několik faktů.

1. Prostředí vany, kde je kapr několik dní ve stejné vodě je nevhodné. Voda se ohřeje na pokojovou teplotu a o to větší je pak pro kapra teplotní šok při vypuštění do řeky a také se v ní hromadí odpadní produkty metabolismu, které do ní kapr vypouští a které mu poté mohou škodit. Zároveň zde není zajištěno okysličování vody a může tak dojít k tomu, že ve vodě nebude pro kapra kyslíku dostatek.

2. Kapr je chladnokrevný živočich a jeho metabolismus závisí na teplotě okolního prostředí. V teplejším prostředí enzymy pracují lépe a rychleji než v chladnějším prostředí. Kapr, který žije přirozeně ve vodě si může postupně navykat na snižování teplot před zimou a jeho metabolismus se zpomaluje postupně. Pokud však do chladné vody vypustíte kapra, který byl ve vaně ve vodě, která měla zhruba 20 °C, dojde k teplotnímu šoku. Hlavním problémem u ryb je narušení detoxikace amoniaku, který má negativní vliv na nervovou soustavu a kapři pak umírají na autointoxikaci amoniakem

3. Kapr, který žije trvale ve vodě si na zimu vytváří zásoby sacharidů (glykogenu), které mu slouží jako zásoba energie. Zimu pak tráví v klidu u dna. Pokud ale dojde k náhlému oteplení (např. když dáte kapra do teplé vody ve vaně), vyrušení nebo vystavení stresu (např. prodej na trzích nebo když si s kaprem ve vaně chodí hrát děti) dojde k aktivaci metabolismu a spotřebě uloženého glykogenu, který kapr potřebuje na jaře pro opětovnou aktivaci metabolismu a správnou funkci imunitního systému. Pokud má glykogenu nedostatek, nemá plně funkční imunitní systém a jeho šance na přežití se snižují.

4. Vypouštěním kaprů porušujete Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Kapr je pro své využití dle zákona hospodářské zvíře a na hospodářská zvířata se vztahuje např. paragraf zakazující opuštění zvířat s úmyslem se ho zbavit nebo paragraf zakazující nutit zvíře k výkonům překračujícím jeho síly (a aplikovat by se dalo ještě několik dalších paragrafů). Zákon byste porušili i v případě, že by kapr byl zvíře volně žijící. U těch je sice vypouštění zpět do přírody povoleno, ale pouze v případě, že je to vhodné z hlediska zdravotního stavu zvířete a podmínek prostředí, což v případě takového kapra není.Click here to edit...