MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU

17.02.2021

Nově máme na klinice k dispozici přístroj pro MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU pro psy, kočky, králíky a koně.

Fyziologické hodnoty nitroočního tlaku jsou pro psy a kočky 10-25 mmHg.

Snížený nitrooční tlak se vyskytuje např. při uveitidě.

UVEITIDA je zánět střední vrstvy očního bulbu, do které patří duhovka (iris), řasnaté těleso (corpus ciliare) a cévnatka (choroidea). Mezi příznaky patří například fotofobie (světloplachost), blefarospasmus (křečovité zavírání očních víček), epifora (zvýšené slzení), bolestivost, změna barvy oka, mióza (stažení zorničky) nebo anizokorie (nestejně velké zorničky).

Zvýšený nitrooční tlak způsobuje onemocnění nazývané GLAUKOM, při kterém dochází vlivem zvýšeného nitroočního tlaku k poškozování struktur oka včetně optického nervu a v některých případech může dojít až k oslepnutí. Mezi hlavní příznaky patří bolestivost oka nebo mydriáza (roztažení zorničky).

JAK POBÍHÁ MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU?

Měření je rychlé, poměrně snadné a pro pacienty neinvazivní.

Přístroj je držen několik milimetrů od oka a následně malinkou tyčinkou několikrát lehce a rychle za sebou ťukne do rohovky. Každé ťuknutí je jedno měření. Ze všech měření pak přístroj vypočte průměr, který nám zobrazí. Celé vyšetření trvá jen několik sekund!

A bolí to?

Nebolí! Sami jsme to vyzkoušeli.

Nejnepříjemnější je přístroj držený blízko oka a jeho světýlko. Jinak se vaši chlupáči ani vy nemáte čeho bát.